Prenosimo razgovor sa Stjepanom Turkovićem, direktorom tvrtke Zelenilo d.o.o., koji je objavljen u Karlovačkom tjedniku 26. siječnja 2017. godine.

Ušli ste u zadnju godinu trećeg mandata na čelu Zelenila d.o.o. …

Biti direktor gradske tvrtke velika je čast ali i velika obveza i odgovornost. Tri mandata su zaista dovoljna da realizirate sve planove i da ostvarite sve zadane ciljeve koje pred vas stavlja vlasnik i Nadzorni odbor te da ostvarite očekivanja građana.
Kada se sjetim i povučem paralelu kako su izgledala karlovačka groblja i javne zelene površine prije 11 godina i danas, bez lažne skromnosti, napredak u uređenju, održavanju i izgradnji istih je značajan.

Što bi izdvojili?
Kao najznačajnije projekte izdvajam; izgradnja ograde na Katoličkom groblju Dubovac (Primorska i Nemčićeva);donošenje detaljnog plana uređenja (DPU) groblja Jamadol s 30-godišnjim planom razvoja, izgradnja novih grobnih polja 3B, 8, 9 i 10, polja urni, polja grobnica, izgradnja kosturnice, obnova i uređenje mrtvačnice, izgradnja stepenica te asfaltiranje svih prometnih staza po groblju; izgradnja potpornog zida koji je za dugi niz godina u potpunosti stabilizirao klizište iznad Židovskog groblja; otkup zemljišta za izgradnju parkirališta te proširenje groblja Velika Švarča; otkup zemljišta za proširenje groblja Mala Švarča, izrada DPU, izgradnja parkirališta i nove prometnice, uređenje mrtvačnice te uređenje trga ispraćaja s hortikulturnim radovima; uređenje mrtvačnice i izrada DPU groblja Hrnetić sa planom razvoja groblja za narednih 30 godina.
Na sva 22 groblja kojima upravlja Zelenilo d.o.o. vidljivi su značajni pomaci na održavanju infrastrukture i mrtvačnica.
Zadovoljan sam podizanjem kvalitete održavanja groblja i samim činom ukopa koji je danas podignut na jedan viši nivo (razglas, prijevoz elektro vozilom, opremljenost pogrebnih radnika …)
Izuzetno sam zadovoljan i održavanjem i izgledom karlovačkih javnih zelenih površina. Sadnjom novih drvoreda (Banija, Grabrik, Novi Centar…), povećanjem cvjetnih površina i novih cvjetnih skulptura (paun, leptir, rotori…) grad je poprimio jednu sasvim novu zeleno cvjetnu vizuru, pa zaista mogu reći da smo od samog održavanja prešli na njegu i razvoj karlovačkih zelenih površina.
Nizom kandidatura i dobivanjem Zelenog cvijeta sa zlatnim znakom za najljepše uređeni grad kontinentalne Hrvatske s pravom naš Grad možemo zvati, Karlovac – grad u parku. Permanentnim ulaganjem u razvoj i edukaciju radnika Zelenila, tehnologiju i nabavom moderne mehanizacije uspjeli smo realizirati sve prethodno navedeno.

oliverIMG_9669

Mijenjao se Program održavanja zelenih površina, koje su novine u odnosu na ranije godine?

Operativni plan održavanja zelenih površina Grada Karlovca za 2017. god. obuhvaća povećanje održavanja javnih zelenih površina za košnju obzirom da su površine usklađene sa katastrom zelenih površina. Naselje Švarča premješteno je iz II prioriteta u I prioritet košnje tako da je broj košnji na Švarči povećan sa 4 na 6 košnji godišnje. Uvođenjem A prioriteta, u kojem se održava naša Promenada i rotori, najfrekventniji dijelovi grada kvalitetno su uređeni tijekom cijele godine.

Jeste li zadovoljni naplatom grobne naknade? U što planirate uložiti sredstva godišnje grobne naknade u ovoj godinu?

Završetkom rekonstrukcije Nemčićeve ulice, te izgradnjom sjeverne ograde Katoličkog groblja Dubovac stekli su se preduvjeti za obnovu staza na groblju. Stoga nam je izgradnja staza iz godišnje grobne naknade prioritet u 2017. godini, dok će se na ostalim karlovačkim grobljima realizirati i ove godine značajni projekti.

Kako je poslovna godina završila i kako ocjenjujete poslovanje Zelenila u protekloj godini?

Iza nas je još jedna uspješna poslovna godina, godina u kojoj su realizirane velike kapitalne investicije, te ćemo i ove godine nastojati biti isti ako ne i bolji.

Što smatrate svojim najvećim „uspjehom“ a što „porazom“ otkako ste u Zelenilu?

Pokretanjem vlastite proizvodnje cvijeća (120.000 komada godišnje), uvođenjem nove djelatnosti društva – održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izradom katastra javnih zelenih površina i katastra groblja, informatizacijom rada tvrtke stekli su se preduvjeti za 11-godišnje pozitivno poslovanje stoga kao najveći uspjeh mogu izdvojiti Zelenilo kao stabilno, moderno, financijski likvidno poduzeće.

A što dalje?

Budimo realni, došao sam s politikom, kako smo ušli u izbornu godinu i moja stranka ima odlične kandidate i za župana i za gradonačelnika a kako sam ja veliki optimista, sve je moguće!

POGREB Skip to content