Podsjetit ćemo kako smo pred nešto više od dvije godine na 22 groblja kojima upravlja Zelenilo, postavili kontejnere za odvojeno skupljanje otpada. Tri kontejnera različitih boja čine jedan komplet. Svaka boja označava određenu vrstu otpada. Žuti kontejner je namijenjen za prikupljanje plastike (lampioni), smeđi za sakupljanje komunalnog bio-otpada i pocinčani za miješani komunalni otpad. Na groblju Jamadol postavljeno je šest kompleta kontejnera, na grobljima Mala Švrača, Hrnetić i Dubovac-Katoličko po dva kompleta, na Pravoslavnom, Židovskom i Vojnom groblju na Dubovcu ukupno dva kompleta, a na svim ostalim grobljima kojim upravlja Zelenilo po jedan komplet od tri kontejnera. Također smo uoči prošlogodišnjeg blagdana Svih svetih na tri groblja postavili i kontejnere za stare baterije.
Stoga ovom prilikom još jednom pozivamo i molimo posjetitelje groblja da otpad razvrstavaju ovisno o vrsti otpada i ubacuju ga u prikladni kontejner. Na taj će se način uključiti u zaštitu i očuvanje okoliša i olakšati daljnju obradu otpada.

POGREB Skip to content