Zaštita okoliša jedan od najznačajnijih segmenata društveno odgovornog poslovanja tvrtke Zelenilo. Značajan kamenčić u tom mozaiku je i odvojeno skupljanje otpada na grobljima.

Naše je poduzeće tijekom 2015. godine na grobljima počelo s odvojenim skupljanjem otpada. Na 22 groblja kojima upravlja Zelenilo,  postavili smo 96 kontejnere za odvojeno skupljanje otpada. Protekle godine postavili smo na Katoličkom groblju Dubovac još dodatnih 20 kontejnera manje zapremine.

Tri kontejnera različitih boja čine jedan komplet. Svaka boja označava određenu vrstu otpada. Žuti kontejner je namijenjen za prikupljanje plastike (lampioni), smeđi za sakupljanje komunalnog bio-otpada i pocinčani za miješani komunalni otpad. Na groblju Jamadol postavljeno je šest kompleta kontejnera, na grobljima Mala Švarča, Hrnetić, Vukmanić i Dubovac-Katoličko po dva kompleta, na Pravoslavnom, Židovskom i Vojnom groblju na Dubovcu ukupno dva kompleta, a na svim ostalim grobljima kojim upravlja Zelenilo po jedan komplet od tri kontejnera. Također smo na tri groblja (Katoličko Dubovac, Švarča i Jamadol) postavili i kontejnere za stare baterije.

Ovom prilikom još jednom pozivamo i molimo posjetitelje groblja da otpad razvrstavaju ovisno o vrsti otpada i ubacuju ga u prikladni kontejner. Na taj će se način uključiti u zaštitu i očuvanje okoliša i olakšati daljnju obradu otpada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

POGREB Skip to content