Danas smo započeli s ovogodišnjom sadnjom mladih stabala prema Operativnom planu održavanja zelenih površina grada Karlovca. Popunjavanje drvoreda i oplemenjivanje zelenih gradskih površina počeli smo sadnjom drveća na parkiralištu Opće bolnice na Švarči te u Krležinoj ulici. Danas se sadi mlado drveće crvenog javora, javora, piramidalnog hrasta, pendulaste breze, likvidambra, magnolije…

Tijekom ove godine u planu nam je zasaditi 135 sadnica raznog drveća u svim dijelovima grada.

POGREB Skip to content