Naši radnici i ovih dana skupljaju i odvoze otpalo lišće s zelenih površina.  Velike količine otpalog lišća, koje bi otežavale košnju, moraju se ukloniti. Stručnjaci preporučuju da se, ako je ikako moguće, lišće ukloni jer inače trava gubi kontakt sa suncem. Također truljenje lišća uslijed padavina i vlage utječe na travu koja ne dobiva dovoljno kisika te joj je otežano prezimljavanje.
Lišće skupljamo ručno i strojno. Nakon skupljanja lišće se utovaruje u vozilo i odvozi na deponij.

Preporučujemo onima koji skupe manje količine lišća u svome vrtu ili voćnjaku da ih ostave i oko grmova, stabala i cvijeća, jer će im to doći kao dobra zaštita od hladnoće i snijega, ali i hrana budući da u njemu ima jako puno minerala.

POGREB Skip to content