Jesen je vrijeme kad naši radnici skupljaju lišće na zelenim površinama. Velike količine otpalog lišća, koje bi otežavale košnju, moraju se ukloniti. Uz to stručnjaci preporučuju da se, ako je moguće, lišće ukloni tijekom jeseni jer trava gubi kontakt sa suncem. Naime, truljenjem lišća trava ne dobiva dovoljno kisika te joj je prezimljavanje otežano.

Lišće skupljamo ručno i strojno. Nakon skupljanja lišće se utovaruje u vozilo i odvozi na deponij. Kako lišće pada postepeno, skupljanje se izvodi u više navrata, najmanje dva puta godišnje, što ovisi o vrsti nasada.

Ovom prilikom možemo preporučiti onima koji skupe manje količine lišća u svome vrtu ili voćnjaku da ih ostave i oko grmova i stabala i cvijeća, jer će im to doći kao dobra zaštita od hladnoće i snijega, ali i hrana budući da u njemu ima puno minerala.

POGREB Skip to content