Nastavljamo s košnjom zelenih površina na grobljima. Ovaj tjedan (29.05. – 3.06.) u planu je košnja Pravoslavnog, Židovskog i Vojnog groblja na Dubovcu te groblja Šišljavić i Vukmanić.

Groblja se tijekom godine kose šest puta s time da se dvije košnje financiraju kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca, a četiri iz godišnje grobne naknade za 2017. godinu.
Groblja se kose ručno i strojno. Košnje ćemo obavljati do kraja jeseni.

POGREB Skip to content