Nastavljamo s košnjom zelenih površina na grobljima. Ovaj tjedan (19.06. – 24.06.) u planu je košnja zelenih površina na grobljima Skakavac, Kamensko. Mala Švarča, Jamadol, Banska Selnica.

Groblja se tijekom godine kose šest puta s time da se dvije košnje financiraju kroz Operativni plan održavanja groblja grada Karlovca, a četiri iz godišnje grobne naknade za 2017. godinu.
Groblja se kose ručno i strojno. Košnje ćemo obavljati do kraja jeseni.

POGREB Skip to content