TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA  

(02.04.2024. –  05.04.2024.)

  1. Obilazak i popravak dječjih igrališta i klupa
  2. Košnja površina 1. proriteta i pripadajući pokosi – desna strana Korane, Štamparova, parkiralište bolnice Švarča
  3. Košnja površina 2. prioriteta i pripadajući pokosi – Mekušanska cesta, Rakovac brza cesta, Hebrangova, Medovićeva, Skopska, Matoševa, Luščić 41/43, H.Turza, Primorska, Marmontova, Banija, Vrazova, Bogovićeva, M.Laginje
  4. Okapanje, odgrtanje i prihrana ruža – Grabrik, Krležina, M.Držića, Smičiklasova, Mekušje
  5. Orezivanje Marmontova aleja – završiti
  6. Sakupljanje granja sa zelenih površina
  7. Tretiranje buxusa protiv gusjenica
POGREB Skip to content