TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA 

(11.09.2023. –  15.09.2023.)

  1. Čistoća gradskih zelenih površina, Foginovog kupališta, zalijevanje visećih košarica
  2. Obilazak i popravak dječjih igrališta
  3. Košnja: Švarča završiti, Mala Švarča, Gaza, Drežnik, Rečica Žunac
  4. Košnja dječjih igrališta – Gaza, Borlin
  5. Uređenje okoliša Struga- intervencija
  6. Orezivanje uz prometnu signalizaciju – Banija
  7. Orezivanje živice – V. Mačeka, T.Ujevića, Gaza, Rakovac, Korana, stari grad Dubovac
  8. Uklanjanje stola s površine uz Dom Hv – intervencija
  9. Odvoz biootpad Gaza – vrtovi – intervencija
POGREB Skip to content