TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(11.10.2021. –  15.10.2021.)   

  1. Čistoća gradskih zelenih površina
  2. Dječja igrališta – obilazak i popravak sprava dječjih igrališta, te klupa Smičiklasova, Jonkeova
  3. Orezivanje i rušenje Marmontova aleja – platane
  4. Priprema i sadnja cvjetnjaka za grad
  5. Košnja “1.” prioriteta – parkiralište Aquatika, nova šetnica uz Koranu
  6. Košnja “2.” prioriteta – vojarna Luščić, Đafer jama – Crna promenada, Mekušanska cesta
  7. Šišanje živice – vojarna Luščić
  8. Izgrabljivanje zelenih površina od lista
  9. Odvoz granjevine, deblovine, trave i lista
  10. Orezivanje – čišćenje ograde uz vatrogasnu cestu, sanacija polomljene vrbe na jezercu, uklanjanje suhe smreke uz prugu Smičiklasova
POGREB Skip to content