TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(07.01.2020. –  10.01.2020.)

 

  1. Čistoća zelenih površina i Foginovog kupališta, vojarna Luščić
  2. Sakupljanje odbačenih borova
  3. Izgrabljivanje lista Novi centar, Banija
  4. Sanacija neuređenih površina – brza cesta, Mihanovićeva
  5. Vađenje panjeva i sanacija za njima – Rakovac, Radićeva, Karas, Kralja Tomislava
  6. Orezivanje iz plana – Sarajevska – Meštrovićeva
POGREB Skip to content