TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(13.01.2020. –  17.01.2020.)

 

  1. Čistoća zelenih površina i Foginovog kupališta, vojarna Luščić
  2. Sakupljanje odbačenih borova
  3. Izgrabljivanje lista Novi centar, Banija, Gaza
  4. Sanacija neuređenih površina – brza cesta, Mihanovićeva, Kružićeva
  5. Vađenje panjeva i sanacija za njima – Rakovac,Radićeva Karas, Kralja Tomislava
  6. Orezivanje ukrasnog grmlja – Preradovićeva, Radićeva, Banija
  7. Orezivanje iz plana – Sarajevska, Meštrovićeva
  8. Uklanjanje borova i pripreme za raskićivanje
  9. Popravak dječjeg igrališta – Vunsko polje
POGREB Skip to content