TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(30.08.2021. –  03.09.2021.)   

 1. Čistoća gradskih zelenih površina i Foginovog kupališta
 2. Čistoća na površinama dana piva
 3. Dječja igrališta – obilazak i popravak sprava dječjeg igrališta H. Turza
 4. Sjetva trave na dječjem igralištu Hebrangova
 5. Košnja “2.” prioriteta – vojarna Luščić, desna strana Foginovog kupališta, Galović brdo
 6. Košnja “1.” prioriteta – parkiralište Aquatike, poslovna zona Mekušje, pokos Dubovac, H. Turza, Drežnik, Banija, Švarča
 7. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje
 8. Okopavanje cvjetnjaka, trajnica, ružičnjaka
 9. Šišanje živice naselje Švarča
 10. Orezivanje stabala na vojarni Luščić – topole i orezivanje bršljana
 11. Uklanjanje suhih stabala – lipa – Vrazova, Vukovarsko šetalište, M. Držića , Vrbanićev perivoj
 12. Odvoz granjevine, deblovine i trave
 13. Košnja i uklanjanje šute Vrazova
POGREB Skip to content