TEHNIČKI SEKTOR – ODJEL PARKOVI

TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA 

(03.06.2024. –  07.06.2024.)

  1. Obilazak i popravak dječjih igrališta i klupa
  2. Košnja površina 1. proriteta i pripadajući pokosi – Draškovićeva pokos i jama, Gundulićeva, Kovačićeva, Radićeva, Šetalište dr. F. Tuđmana, Švegarovo šetalište, Ulica kralja Tomislava, Jama košarkaško šanac – Tehnička škola, Karas, starački, Kurelčeva, Ruski put, Korana, Hrvatski dom, Mažuranićeva obala, V. Mačeka, V. Nazora, Smičiklasova, Dalmatinski prolaz, naselje Grabrik, Mala Švarča – završiti,  naselje Gaza – završiti 3. i 4. prioritet, Banija – brza cesta pokos, Drežnik – završiti, Vojarna Luščić
  3. Košnja – neuređena površina na Drežniku 55, Brodarci malčar
  4. Košnja dječjih igrališta – Modrušanov park, Zvijezda, tri u Grabriku, Smičiklasova, Sarajevska
  5. Izgrabljivanje trave za košnjom
  6. Šišanje i okapanje živice – nastavak Modrušanov park, Vlatka Mačeka
  7. Postava mamaca na kestene – Vrbanićev perivoj završiti
  8. Uklanjanje suhih i opasnih stabala po gradu – dva javora Bencetićeva, orezivanje bukve suharci – Glazbena škola, Švarča bor, M. Marulića smreka, Tina Ujevića breza
POGREB Skip to content