TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(21.02.2022. –  25.02.2022.)

  1. Čistoća gradskih zelenih površina s dvije grupe radnika
  2. Orezivanje stabala iz plana – Sarajevska, V. Mačeka, Hebrangova, Rakovac, Šišljavić
  3. Okapanje gredica s ukrasnim grmljem
  4. Uređenje okoliša Domobranska 20 – orezati stablo lipe i izvaditi panjeve i sanirati, te sadnja novog
  5. Izgrabljivanje lista
  6. Obilazak i popravak dječjih igrališta
  7. Popravak klupa, uklanjanje potrgane klupe iz M. Krleže
  8. Vađenje panjeva i sanacija okoliša – Borlin(jedna vrba),Gaza(jedna šljiva),Primorska (dva kestena), Švarča(vrba)
  9. Navoz zemlje, izrada zelene površine P. Filipca, sadnja stabala
POGREB Skip to content