TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(21.02.2022. – 25.02.2022.)

Čistoća gradskih zelenih površina s dvije grupe radnika
Orezivanje stabala iz plana – Sarajevska, V. Mačeka, Hebrangova, Rakovac, Šišljavić
Okapanje gredica s ukrasnim grmljem
Uređenje okoliša Domobranska 20 – orezati stablo lipe i izvaditi panjeve i sanirati, te sadnja novog
Izgrabljivanje lista
Obilazak i popravak dječjih igrališta
Popravak klupa, uklanjanje potrgane klupe iz M. Krleže
Vađenje panjeva i sanacija okoliša – Borlin(jedna vrba),Gaza(jedna šljiva),Primorska (dva kestena), Švarča(vrba)
Navoz zemlje, izrada zelene površine P. Filipca, sadnja stabala

POGREB Skip to content