TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA
(08.05.2017. – 13.05.2017.)
1. Čistoća zelenih površina
2. Uklanjanje stabala po rješenjima – Baščinska – Senjska – 5 stabala
3. Košnja trave “0” prioritet završiti
4. Košnja trave “1.” prioritet – Rakovac
5. Košnja trave “2.” prioritet – Drežnik, Aleksandrijski most
6. Sanacija uz nogostup u I.Kršnjavoga – ponedjeljak
7. Priprema cvjetnjaka grad
8. Okapanje živice u gradu
9. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje – “0” prioritet
10. Obilazak i popravak dječjih igrališta – Bohinjska, Trg K. P. Svačića
11. Čišćenje šikare Mostanje(drveni most) – utovar i odvoz odrezanih grana
12. Bojenje klupa i koševa za smeće na Vunskom polju
13. Popravak koševa za košarku
14. Orezivanje oko znakova – breza (Gaza),Tuškanova 18,Promenada (lipa),Pošta 2(breza)
15. Uklanjanje suhih stabala – Domobranska (2 borovca)

POGREB Skip to content