TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA
(28.08.2017. – 01.09.2017.)

1. Čistoća zelenih površina, svakodnevno zalijevanje visećih košarica
2. Čistoća Foginova kupališta
3. Košnja trave “1.” prioritet
4. Košnja “A” prioritet
5. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje
6. Košnja Šišljavić – “III” prioritet
7. Košnja Tušilović – okoliš OŠ
8. Obilazak i popravak dječjih igrališta – okapanje pješčanika
9. Šišanje živice – Švarča
10. Rušenje i orezivanje suhih stabala po popisu

POGREB Skip to content