TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA
(25.07.2016. – 29.07.2016.)

1. Čistoća zelenih površina i zalijevanje visećih košarica
2. Košnja: “I” PRIORITET – Dubovac, Banija, Gaza, Hebrangova; “III” PRIORITET – Crna Promenada, Švarča otoci; “A” prioritet – rotori
3. Ručno i strojno izgrabljivanje trave
4. Zalijevanje cvjetnjaka, grmlja (V.Nazora) i mladih drvoreda(Brza cesta – stabla i grmlje, Starčevićeva, Rakovac-I.Kršnjavog, Foginovo kupalište-nova stabla, javor u Kralja Tomislava, Grabrik tulipanovci, Luščić cercydiphillum
5. Foginovo kupalište – svakodnevno održavanje
6. Obilazak i popravak dječjih igrališta
7. Podizanje krošnji i uklanjanje živića uz prometne znakove – Banija
8. KAquarium – zemljani radovi

POGREB Skip to content