TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(18.09.2017. – 22.09.2017.)  

  1. Čistoća zelenih površina i Foginovog kupališta
  2. Košnja trave “1.” prioritet – Turanj
  3. Košnja “0” prioriteta
  4. Košnja “A” prioriteta
  5. Košnja “2.” prioritet Drežnik, Aleksandrijski most, Riječka ulica, Mala Švarča
  6. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje
  7. Rušenje suhih i opasnih stabala
  8. Orezivanje cvjetne živice na Brzoj cesti
  9. Okapanje cvjetnjaka u Vrbanićevom perivoju
POGREB Skip to content