TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(18.06.2018. –  21.06.2018.g.)

 1. Čistoća zelenih površina
 2. Održavanje Foginovog kupališta
 3. Košnja trave “0” prioriteta
 4. Košnja trave “1.” prioriteta – Novi centar, Šestićeva, Krležina, Rakovac, Drežnik,Banija, OŠ Tušilović
 5. Košnja trave pokosa i “3.” prioritet – Dorjanska, Draškovićeva, stepenice Grabrik
 6. Ručno i strojno izgrabljivanje trave
 7. Orezivanje živice – Švarča
 8. Popravak dječjih igrališta
 9. Postavljanje zastava na rasvjetna tijela – četvrtak
 10. Okapanje stabala i grmlja
 11. Okapanje cvjetnjaka, ružičnjaka i trajnica
 12. Okapanje sipinjenih staza
 13. Uklanjanje suhih stabala 
POGREB Skip to content