TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(13.08.2018. –  17.08.2018.)

 1. Čistoća zelenih površina, svakodnevno zalijevanje visećih košarica
 2. Održavanje Foginovog kupališta
 3. Košnja trave “1.” prioriteta – Švarča
 4. Košnja trave “0” prioriteta
 5. Košnja pokosa – Kneza Branimira, S.Raškaj, Kovačićevo brdo
 6. Košnja “2.” prioriteta – Baščinska cesta, Luščićka cesta, površina uz Aquatiku, Mekušanska cesta, Drežnik-Materijalka
 7. Ručno i strojno izgrabljivanje trave
 8. Orezivanje živice – grad, Brza cesta, naselje Švarča
 9. Popravak dječjih igrališta M.Držića, Smičiklasova – mulj u pješčanik
 10. Okapanje cvjetnjaka i gredica sa trajnicama
 11. Orezivanje i okapanje grmlja Rakovac
 12. Uklanjanje suhih stabala i stabala po rješenjima
 13. Zalijevanje stabala i cvjetnjaka
 14. Skidanje zastavica sa rasvjetnih tijela – 16.08.2018.
POGREB Skip to content