TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(27.08.2018. –  31.08.2018.g.)

  1. Čistoća zelenih površina, svakodnevno zalijevanje visećih košarica
  2. Održavanje Foginovog kupališta
  3. Košnja trave “1.” prioriteta – Banija
  4. Košnja pokosa – Brza cesta
  5. Košnja – vojarna Luščić, površina uz Mekušansku cestu, Stative, OŠ Velika Jelsa, OŠ Tušilović, površina Draškovićeva, Mala Švarča
  6. Ručno i strojno izgrabljivanje trave
  7. Orezivanje živice – Švarča
  8. Popravak dječjih igrališta 
  9. Orezivanje i okapanje grmlja – stari dio, Banija
  10. Košnja gradskih neuređenih površina – ambrozija – Borlin
POGREB Skip to content