TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA

(25.03.2019. –  29.03.2019. godine)

  1. Čistoća zelenih površina
  2. Orezivanje stabala po rješenju – Gaza
  3. Okopavanje živice za Grad
  4. Okopavanje cvjetnjaka – završiti
  5. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje
  6. Popravak klupa, betonaža i izrada temelja za klupe
  7. Popravak dječjih igrališta – Trg K.P. Svačića, T. Ujevića, Sarajevska, Modrušanov park
  8. Rušenje za komunalno redarstvo – Kordun, Ivankovo selo
  9. Početak košnje “1.” prioriteta – Rakovac, Gaza
POGREB Skip to content