TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA
(27.06.2016. – 01.07.2016.)

1. Čistoća zelenih površina i zalijevanje visećih košarica
2. Košnja: pokosi “0” prioriteta – šanac košarkaško igralište; A PRIORITET;
“I” PRIORITET – Hebrangova, Matoševa, Skopska,Luščić 41/43, muzej Turanj,parkiralište bolnice Švarča
“II” PRIORITET – naselje Drežnik
“III” PRIORITET – Katušin – Stative, pokos starog grada Dubovca
3. Ručno i strojno izgrabljivanje trave
4. Okopavanje cvjetnjaka i gredica s trajnicama – završiti (vanjski,Turanj,Banija,Švarča)
5. Okapanje ružičnjaka – završiti
6. Zalijevanje cvjetnjaka, grmlja (V.Nazora) i mladih drvoreda (Brza cesta – stabla i grmlje, Starčevićeva, I.Kršnjavog, Foginovo -nova stabla, javor u Kralja Tomislava)
7. Tretiranje grmlja prema potrebi (šimšir)
8. Foginovog kupališta – svakodnevno održavanje
9. Okapanje sipinjenih staza – Karas, Smičiklasova apoteka,Korana, Vrbanić, Ruski put
10. Nasipavanje sipinjenih staza
11. Završiti okapanje živice – Korana,Vrbanić,Vunsko polje, Parkiralište bolnice Švarča
12. Orezivanje živice na Švarči i parkiralištu bolnice Švarča
13. KAquarium zemljani radovi
14. Obilazak i popravak dječjih igrališta – interventno po potrebi
15. Orezivanje – Šanac Pošta – breza – orezivanje suh vrh, Ulica kralja Tomislava – javor

POGREB Skip to content