TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA
(15.05.2017. – 20.05.2017.)

1. Čistoća zelenih površina
2. Košnja trave “A” prioritet – srijeda
3. Košnja trave “1.” prioritet – Grabrik, Novi Centar, Dubovac,Luščić, Stari grad Dubovac
4. Košnja trave “2.” prioritet – brza cesta
5. Košnja trave “3.” prioritet – Donja Jelsa
6. Priprema i sadnja cvjetnjaka
7. Okapanje živice u gradu
8. Šišanje živice – grad
9. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje
10. Obilazak i popravak dječjih igrališta- Držićeva, Zvijezda, Mekušje, Jamadolska, Borlin, B.Kašića, Šestićeva, Hebrangova
11. Košnja i čišćenje šikare Mostanje (drveni most) – utovar i odvoz odrezanih grana
12. Bojenje klupa – Kukuljevićev plac
13. Popravak košarkaških koševa

POGREB Skip to content