TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA 

(04.03.2024. –  08.03.2024.)

  1. Obilazak i popravak dječjih igrališta i klupa
  2. Orezivanje stabala iz plana – Trg K. P. Svačića, P. Krešimira, Smičiklasova, Kurelčeva, Rakovac
  3. Okapanje grmlja – Hebrangova, Gaza, Banija, Šestićeva, M. Krleže, M. Marulića, V. Mačeka, Dubovac
  4. Sakupljanje grana sa zelenih površina
  5. Čišćenje neuređene površine S. Raškaj
  6. Hortikulturno uređenje brza cesta – Smičiklasova – sadnja stabala i podrasta
POGREB Skip to content