TJEDNI PLAN RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA
(14.10.2019. – 18.10.2019.)

1. Čistoća zelenih površina i Foginovog kupališta
2. Izgrabljivanje zelenih površina nakon košnje – strojno i ručno
3. Popravak dječjeg igrališta – Trg kralja P. Svačića (uklanjanje ljuljačke), uklanjanje ljuljačke i dječjih igrala u Miroslava Krleže
4. Priprema cvjetnjaka i sadnja – grad
5. Košnja “1.” prioriteta – Banija završiti, Ilovac, Gaza, Švarča započeti
ponedjeljak – Banija, Gaza (neuređena površina – bivši Tehničar)
utorak – Banija, Ilovac,Gaza
srijeda – Gaza
četvrtak – Gaza
petak – Švarča
6. Rušenje stabla Blatnica 6 i 8– ponedjeljak, utorak (hrast i jasen)

 

POGREB Skip to content