Djelatnici Odjela pogrebno nastavljaju ovaj tjedan s košnjom zelenih površina na grobljima kojima upravlja Zelenilo.
Košnja se obavlja prema tjednom rasporedu, a ovaj tjedan u planu je nastavak treće ovogodišnje košnje zelenih površina na groblju Mala Švarča, također na Katoličkom groblju Dubovac te na grobljima u Vukmaniću i Šišljavuću.
Tijekom godine je planirano šest košnji. Troškovi košnje se financiraju s osnove godišnje grobne naknade te iz proračuna Grada Karlovca. S osnove godišnje grobne naknade financiraju su četiri košnje, a dvije iz proračuna.

POGREB Skip to content