Djelatnici Odjela pogrebno nastavljaju ovaj tjedan s košnjom zelenih površina na grobljima kojima upravlja Zelenilo.
Košnja se obavlja prema tjednom rasporedu, a ovaj tjedan u planu je nastavak košnje zelenih površina na sljedećim grobljima: Hrnetić, Kamensko, Vukmanički Cerovac, Stative, Zadobarje i Ladvenjak. Tijekom godine je planirano šest košnji. Troškovi košnje se financiraju s osnove godišnje grobne naknade te iz proračuna Grada Karlovca. S osnove godišnje grobne naknade financiraju su četiri košnje, a dvije iz proračuna. U 2016. godini ručno će se pokositi površina od 167.107 m², a strojno 45.500 m².

POGREB Skip to content