Djelatnici Odjela pogrebno nastavljaju ovaj tjedan s košnjom zelenih površina na grobljima kojima upravlja Zelenilo. U 2016. godini ručno će se pokositi površina od 167.107 m², a strojno 45.500 m². Tijekom godine je planirano šest košnji. Košnja će se obavljati prema tjednom rasporedu, a ovaj tjedan u planu košnja zelenih površina na RKT groblju Dubovac te na grobljima Skakavac i Zamršje.

Troškovi košnje se financiraju s osnove godišnje grobne naknade te iz proračuna Grada Karlovca. S osnove godišnje grobne naknade financiraju su četiri košnje, a dvije iz proračuna.

POGREB Skip to content