Grad Karlovac godinama nosi atribut grada parkova. Za to su “zaslužna” tri lokaliteta. Prvi je Promenada – “zeleni prsten” oko nekadašnje Tvrđave Karlovac (“Festung Karlstadt”), drugi je Koranski perivoj i treći, koji je vremenski prvi osmišljen, nasad Aleja platana.

Tijekom vremena zelene površine su proširivane, ozelenjena je obala Kupe (posađen je drvored kestena s desne strane od Dubovca do starog brodišta), šančevi tvrđave pretvoreni su u parkove. Održavanje i proširivanje zelenih površina gradska uprava preko tvrtke Zelenilo i danas uvrštava u svoje prioritete.

Hortikulturnu izgradnju i uljepšavanje našega grada Zelenilo provodi kontinuirano. U suradnji s Gradom Karlovcem, stvorene su nove vizure u svim dijelovima grada sadnjom mladih stabala. Stabla u gradu nisu tu samo radi svoje ljepote, ona pozitivno utječu na kvalitetu zraka, smanjuju temperaturu i buku u gradu, stanište su brojnim životinjama i slično. Ali kao i drugi živi organizmi i stabla reagiraju na promjene u svom životnom prostoru koji se u gradu kroz vrijeme poprilično mijenjaju. Stoga se stablima u gradu posvećuje posebna pažnja.

Zelene površine njeguju se i štiti brojnim strateškim dokumentima; od Strategije grada, preko Prostornog plana uređenja, pa do hortikulturnih elaborata za, primjerice, Zvijezdu, Primorsku ulicu, ili Studije zaštite i revitalizacije krajobrazne cjeline Stari grad Dubovac. Posebna pažnja vodi se o zaštićenim područjima kakav je Vrbanićev perivoj ili o stablima u  Marmontovoj aleji…

Tvrtka Zelenilo d.o.o. već nekoliko godina radi na kartiranju i opisivanju zelenih površina i nasada na području grada Karlovca. Cilj katastra zelenih površina je jednostavnije pretraživanje i analiza interesnih područja. Princip rada je terenski obilazak i označavanje pomoću GPS uređaja da bi dobili točne koordinate stabla, travnjaka, grmova. Program radi na principu autocad-a. Nakon što se stablo snimi upisuju se podaci o njemu u atributnu tablicu. U njoj nalazimo naziv stabla, starost, visinu, visinu do prve grane, prsni promjer, promjer krošnje. Te stvari su bitne da se može planirati što raditi sa tim stablom, orezivati ili ne, na koji način orezivati (vrsta reza). Dalje se u tablice upisuju promjene na kori, krošnji, štetnike, orezivanje ako ga je bilo, koja vrsta reza je bila i daljnje preporuke za pojedino stablo. Slično kao u našem kartonu kod liječnika tako i svako stablo ima svoj karton u koji se upisuju sve promjene. Svi podaci se mogu ažurirati u bilo kojem trenutku. U Zelenilu vole reći da je GIS živi sustav u kojem se svakodnevno nešto mijenja.

 

Zašto se stablo snima pomoću GPS uređaja?

Iznimno je bitno da svako stablo bude točno locirano, a GPS uređaj se pokazao najprecizniji jer radi preko satelita. U gradu ima puno komunalne infrastrukture (vrelovod, vodovod, električne instalacije, plinovod…) pa se na taj način određuje gdje se stablo nalazi s obzirom na infrastrukturu. To omogućava  planiranje buduće sadnju s odmakom od infrastrukture. Zbog toga izuzetno je važna obnova i revitalizacija drvoreda u sinergiji s obnovom infrastrukture grada Karlovca. Snimanje GPS-om izvodi se prije početka vegetacije, za vedrih dana jer su tad odstupanja minimalna.

Stabla su kartirana u obliku točaka, živice kao linije, a travnjaci i ostali nasadi kao poligoni.

Ovaj sustav  je bitan zbog različitih analiza, primjerice koliko stabala određene vrste imamo na području grada. Tako se može planirati sadnja novih vrsta koje su manje zastupljene ili uopće nisu, kao i vraćanje istih vrsta na lokaciju.

Trenutno je kartirano više od 11.000 stabala, 151 ha zelenih površina za košnju, 364 skupine grmlja i 512 pojedinačnih grmova, 22 ružičnjaka, 16 032 metara kvadratnih živice, 1.272 m2 cvjetnjaka te 1239 m2 trajnica.

U karlovačkim drvoredima najzastupljenije su javori (gorski 554 + mliječ 494),  lipe kojih ima 984 komada, slijedi divlji kesten kojeg je zasađeno 709 komada, pa 674 stabala breze…

U proteklih nekoliko godina u drvorede grada Karlovca zasađene su nove vrste poput tulipanovca, likvidambra, crvenih šljiva, ukrasnih trešanja… Time se potiče bioraznolikost i smanjuje mogućnost propadanja cijelih skupina stabala u slučaju napada invazivnih štetnika.

Treba istaknuti kako je tvrtka Zelenilo u suradnji s Gradom u proteklih šest godina zasadila 1. 302 komada mladih stabala na području grada Karlovca.

Zanimljivo nam je izdvojiti neka stara stabla kojih imamo samo nekoliko u gradu. To su Alaeagnus angustifolia-dafina u Domobranskoj, metasekvoja u Sarajevskoj, Fagus sylvatica „Pendula“ ispred Glazbene škole, judino drvo u Domobranskoj, sekvoja na Katoličkom groblju Dubovac..

POGREB Skip to content