kosnja_park

Zbog sve veće zainteresiranosti i potrebe čovjeka za uređenim okolišem (vrtovi, okućnice, parkovi i sl.) tvrtka pruža široki spektar usluga, od jednostavnijih (sječa drveća, šiblja, grmlja, vađenje korijenja i panjeva, odvoz i dovoz zemlje, humusa) do najsloženijih kao krajobrazno projektiranje, izgradnju, održavanje i nadzor. Kvalitetan iskorak u obavljanju tih usluga potvrđuju izvedeni radovi te sve veći i veći broj klijenata koji nam se javljaju.

REFERENTNA LISTA

 • Benzinska postaja u Bosiljevu na A.C.-A1- krajobrazno uređenje okoliša
 • Terra Jaska- Sv. Nedjelja-krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
 • Euroagram- Euroherc-Karlovac-krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
 • KIM Mljekara Karlovac-krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
 • Alstom- Karlovac- uređenje okoliša tvtke
 • Restaurant “Lovački rog”- Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
 • GBB-Bubnjarci- krajobrazno uređenje okoliša tvrtke
 • Alati za obradu drva Vinski-Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
 • Tiskara Pečarić&Radočaj-Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
 • Tiskara Ivan-Karlovac- krajobrazno uređenje okoliša
 • Krajobrazno uređenje okliša stambene zgrade u Primorskoj ulici
 • Krajobrazno uređenje Vrbanićeva perivoja
 • Općina Tounj- rušenje i orezivanje stabala slobodnim padom, uz pomoć auto-ljestvi i penjačima
 • Krajobrazno uređenje u Poslovnom parku Logorište za tvrtke: Toner, Domes i Kontal
 • Krajobrazno uređenje oko nove SZ u Grabriku
 • B.P. Tifon “Sjever” i B.P. Tifon “Jug” na AC Zg-Klc kod Draganića – hortikulturno uređenje
 • Hortikulturno uređenje Baumax-a Sesvete
 • Krajobrazno uređenje dječjeg vrtića u Slunju
 • Krajobrazno uređenje SUPERNOVE u Karlovcu
POGREB Skip to content