NAJČEŠĆA PITANJA
Prema kojim propisima postupa Zelenilo d.o.o. iz Karlovca  u upravljanju i održavanju groblja?
Zelenilo d.o.o iz Karlovca, postupa prema Zakonu o grobljima (Narodne novine broj 19 iz 1998. god.) i Odluci o grobljima (Glasnik Grada Karlovca 9/98).

Tko je vlasnik groba?
Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Grad Karlovac. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik , pokrovna ploča i drugi elementi i oprema uređenog grobnog mjesta).

U čemu je razlika između prava korištenja i prava ukopa?
Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta.
Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju i članovi obitelji korisnika (bračni ili izvanbračni drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te roditelji korisnika).
Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji.
Osobno pravo ukopa znači da se u grob smije pokapati osoba izričito navedena ispravom kojom se daje pravo ukopa.
Pravo ukopa s obitelji znači da se u grobno mjesto mogu ukapati i članovi obitelji nositelja prava ukopa.

Kako  se regulira pravo korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika i vlasnika nadgrobnog uređaja?
Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta.
Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine,  za to grobno mjesto, kao naknadno pronađene imovine.

Na koji način se grobno mjesto može ustupiti?
Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika.
Pravo korištenja grobnog mjesta može steći osoba koja nema pravo korištenja grobnog mjesta i svoje pravo korištenja nije ranije ugovorom ustupila trećoj osobi na grobljima na području Grada Karlovca.
Iznimno, pravo korištenja može se ustupiti članu obitelji, osobi koja je upisana kao sukorisnik istoga grobnog mjesta i osobi koja na području Grada Karlovca ima popunjeno grobno mjesto.

Kako treba biti sastavljen ugovor o ustupanju prava korištenja?
Ugovor treba biti  u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o grobljima i Odlukom o grobljima.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?
Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika. Grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

Što znači da je grob napušten?
Grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada nije plaćana 10 godina. Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

Što je ekshumacija?
Ekshumacija je iskapanje i prijenos umrlih osoba. Iskop posmrtnih ostataka odnosno urne umrle osobe radi prijenosa u drugo grobno mjesto može se ugovoriti na zahtjev bračnog ili izvanbračnog druga, djece i posvojenika umrle osobe. Ako umrla osoba nije imala bračnog ili izvanbračnog druga i djecu ili su umrli prije nje, ekshumacija se može ugovoriti na zahtjev roditelja i njihovih potomaka koji su snosili troškove ukopa. Za ekshumaciju je potrebna suglasnost korisnika grobnog mjesta u kojem je pokojnik bio pokopan i grobnog mjesta u koje se posmrtni ostaci prenose. Sve detalje i uvjete ugovaranja iskopavanja umrlih i već pokopanih osoba, potrebno je prethodno provjeriti u odjelu pravnih poslova.

Što je ekshumacija radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja. 
Ekshumacija je postupak prelaganja – izmještanja  posmrtnih ostataka radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja.
Ekshumaciju je u pravilu moguće izvršiti:

  • u produbljenje groba (ukop u zemlju, na nižu dubinu) ukoliko je proteklo 15 godina od posljednjeg ukopa,   a način i izvršenje ekshumacije zavisi od stanja posmrtnih ostataka.
  • unutar grobnice  se obavlja  prelaganje posmrtnih ostataka, ukoliko je proteklo 30 godina od ukopa. Izvršenje također  zavisi od stanja posmrtnih ostataka.  U takvim slučajevima je riječ o prelaganju posmrtnih  ostataka u manji sandučić i/ili u izgrađenu kosturnicu radi oslobađanja mjesta u grobnici.

 
Koliko ima ukopnih mjesta u grobnom mjestu?
U zemljanom grobu su, u pravilu  tri ukopna mjesta u  tri dubine. Nakon ciklusa od 15 godina te po izvršenju ekshumacije  u produbljenje, oslobađaju se ukopna mjesta za daljnja ukapanja.
Grobnice ili rake (grobnica bez priključka na kanal)  grade se, za dva, tri, četiri, šest, osam i više ukopnih  mjesta, što zavisi od tehničkih uvjeta.  Najčešće su grobnice od četiri i šest  ukopnih mjesta.
Kazete za urne izvedene su standardno za 4 ili 6 urni, ali postoje i grobnice  za 9 urni. Unutar grobnih mjesta, zavisno od vrste i oblika uređenja, moguće je predvidjeti i urediti posebne odjele za urne, pretince i sl. U zemljane grobove,  u koje više nije moguće izvršiti ukop lijesa, ili  su grobovi zatvoreni za klasičan ukop, moguće je postaviti kazete za urne, već koliko tehnički uvjeti i dimenzije grobnog mjesta omogućavaju

Tko uklanja vijence i cvijeće nakon ukopa i nakon koliko dana?
Vijence i cvijeće uklanja Zelenilo,  15 dana nakon ukopa. Na poseban zahtjev stranke vijenci se mogu ukloniti i ranije.

Tko je dužan zacementirati pokrovnu ploču nakon ukopa?
Cementiranje pokrovne ploče  može se naručiti kod ugovaranja pogreba zajedno sa ostalim uslugama ili pojedinačno na zahtjev.

Što poduzeti nakon što je prilikom posjete grobu uočena krađa ili oštećenje?
Krađu prijaviti policiji, te u pisanom obliku prijaviti Odjelu pogrebno u Zelenilu.

Je li potrebna dozvola za gravuru slova?
Za gravuru slova potrebna je dozvola koja se izdaje u Odjelu pogrebno u Zelenilu.

Što je potrebno učiniti kako bi se dobila dozvola za uređenje grobnog uređaja ili kazete za urne?
Sve detalje u vezi uređenja groba ili kazete korisnik  dogovara sa ovlaštenim izvođačem po vlastitom odabiru. U Odjelu pogrebno u Zelenilu potrebno je predati pisani zahtjev sa podacima o grobnom mjestu,korisniku,izvođaču i sa detaljima uređenja. Zahtjev obavezno potpisuju korisnik groba i izvođač, te uz isti prilažu nacrt sa označenim dimenzijama.

Što je grobnica, raka?
GROBNICA podrazumijeva betonski donji stroj s priključkom na kanalizacijsku mrežu, a RAKA je betonski donji stroj bez priključka na kanalizacijsku mrežu.


Što je godišnja grobna naknada, namira za održavanje grobnog mjesta? 

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade određuje Uprava groblja. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje  podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na groblju.

POGREB Skip to content