Danas su radnici Zelenila posadili četiri stabla topola na desnoj obali Korane kod šetnice u sklopu nacionalnog Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma „Hrvatska prirodno tvoja“ – „Croatia naturally yours“ koji je koordiniran od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, a u koji se uključila Turistička zajednica grada Karlovca.

Sveukupno je zasađeno je 12 stabala, a osim navedene četiri tople zasađene su i četiri vrbe na Foginovom kupalištu te četiri javora na Crnoj promenadi.

Odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice karlovačkoj Turističkoj zajednici dodijeljena su sredstva za nabavu sadnica namijenjenih sadnji u turističkim destinacijama radi smanjenja ugljikova otiska koji nastaje turističkom aktivnošću, a osobito od ispušnih plinova iz automobila turista, čime će Hrvatska doprinijeti globalnom ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta kao i poticanje razvoja održivog turizma i brendiranje i promoviranje Hrvatske kao održive destinacije, pojasnila je Marina Burić, direktorica karlovačke Turističke zajednice.

Treba reći kako će Turistička zajednica grada Karlovca unijeti i pratiti podatke o posađenim stablima u aplikaciji za praćenje sadnje Europske agencije za okoliš. Posađena stabla označena su i znakom održivosti hrvatskog turizma „Hrvatska prirodno tvoja“ – „Croatia naturally yours“.

POGREB Skip to content