Ovih dana završena je sezona košnje javnih zelenih površina Grada Karlovca. S ovogodišnjom košnjom smo započeli 24. ožujka. Prema Godišnjem planu za održavanje gradskih javnih zelenih površina u ovoj godini radnici Odjela parkovi kosili su površinu od 1.254.321 m² . Površine su podijeljene u šest prioriteta, a to su „A“ prioritet te „nulti“, „prvi“, „drugi“, „treći“ i „pokosi“.
Zbog što kvalitetnijeg održavanja karlovačkih šančeva, parkova i perivoja ukupan broj planiranih košnji bio je 35. Najviše, 11 puta, bili su košeni tzv. „A“ prioriteti s kojima se i krenulo u košnju javnih zelenih površina.

POGREB Skip to content