Trgovačko društvo ZELENILO d.o.o. ispunjava sve uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, br. 36/15)

Dana 05.04.2016.g. ZELENILO d.o.o. je ishodilo Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti od Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Rješenjem smo ovlašteni obavljati poslove:
– preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom
– organizacije prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima
– organizacije prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima
– organizacije prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku
– organizacije i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka
– organizacije pogreba ili ispraćaja
– prodaje pogrebne opreme i pogrebnih potrepština
– organizacije prodaje cvijeća i svijeća
– organizacije tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica) te objave popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima
– organizacije glazbenih usluga
– organizacije i pružanje usluga njege tijela umrle osobe
– organizacije vjerskih obreda
– organizacije prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livade i sl.)
te ostale poslove nužne za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

POGREB Skip to content