S uređenjem i dotjerivanjem javnih zelenih površina grada djelatnici tvrtke Zelenilo d.o.o započeli su početkom proljeća kada su nastupili odgovarajući vremenski uvjeti.

Gradski zeleni fond obogaćuje se novim stablašicama, grmovima i raznovrsnim ukrasnim biljem te raznobojnim ljetnicama. Samo u posljednjih 10 godina na području Karlovca posađeno je više tisuća stabala, grmova i trajnica, čime se značajno smanjila emisija CO 2 .

Naš grad je primjer grada koji ima veliki broj zelenih površina što se smatra ključnim u podizanju kvalitete života nekog područja. Kontinuirano se ulažu napori u oplemenjivanje i očuvanje te održavanje parkovnih zelenih površina kao i njihovo obogaćivanje kroz hortikulturna uređenja. Na taj se način dodatno doprinosi ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i održivog razvitka, a vezanih uz zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanje ekološke stabilnosti, te sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša i uspostavljanja njezinih regeneracijskih sposobnosti.

POGREB Skip to content