I danas su sve raspoložive ekipe zimske službe Zelenila na terenu i čiste nogostupe, šetnice, biciklističke staze te javna stubišta od napadalog snijega kojeg trenutno na području grada ima  42 centimetara, od čega je samo tijekom noći „isporučno“ 19 centimetara novog bijelog pokrivača.

Zimska služba Zelenila od početka ovog mjeseca, točnije od 2. veljače kad je pao prvi ovogodišnji snijeg kontinuirano je u punom pogonu. Radi se u tri smjene sa svim raspoloživim ljudskim potencijalima te mehanizacijom koja je u službi čišćenja gradskih površina za koje je zaduženo Zelenilo. Tako je u rad zimske službe uključeno 35 radnika koji su što danju što noću tijekom ovog mjeseca do sada odradili 1053 radnih sati na terenu . Istovremeno osam strojeva (sedam traktora s ralicama i posipačima te kombinirka) bilo je do danas u punom pogonu 693 radnih sati.

POGREB Skip to content