Grad Karlovac već tradicionalno s Cestama Karlovac i Policijskom upravom Karlovačkom osigurava rad i uvjete za početak zimske sezone. Odrađene su sve potrebne pripremne radnje za zimsku sezonu.
Za održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta zadužene su Ceste Karlovac, dok je tvrtka Zelenilo dužna održavati nogostupe, šetnice i biciklističke staze. Gradska tvrtka “Mladost” je zadužena za održavanje parkirališta na kojima vrši naplatu. U tijeku su intenzivni radovi na više lokacija u Gradu. Obveza izvođača je na mjestima, gdje se gradi, održavati prometnice.
Tvrtke i ustanove zadužene su za održavanje prilaza i objekata u svom vlasništvu, jednako kao i vlasnici poslovnih prostora koji za poledica i oborina moraju posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred poslovnih objekata, stepeništa i ulaza te uklanjati snijeg i led s krovova. Predstavnici stanara te predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora moći će 24 sata na dan preuzimati sol za posipavanje u tvrtki Zelenilo d.o.o. Put Davorina Trstenjaka br. 6.
Vlasnici i korisnici stanova kao i poslovnih prostora obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred navedenih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. U protivnom, to će na njihov trošak, uz pokretanje prekršajnog postupka, učiniti komunalni redari. Ovim putem apeliramo na građane da zimske uvjete dočekaju spremni i s adekvatnom opremom. Naročito molimo vozače da se na vrijeme prilagode oborinama na cesti, da svoja vozila opreme zimskom opremom, da budu odgovorniji i solidarniji jedni prema drugima i prema pješacima.
Građani se mogu obratiti na sljedeće kontakte.
CESTE KARLOVAC, dežurni:

645-366,

645-155

ZELENILO KARLOVAC, stožer:

Od 7 sati do 14 sati 609-920

Od 15 do 7 sati 601- 450

Preuzimanje soli: Put D. Trstenjaka 6

KOMUNALNO REDARSTVO:

628-222

GRAD KARLOVAC

628-147

NAPUTAK ZA TVRTKE I USTANOVE

pravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje i promet Grada Karlovca na temelju Odluke o komunalnom redu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 6/19) izdaje

N A P U T A K

1. Tvrtke i ustanove koje se nalaze na području grada Karlovca, a imaju prometne površine (parkirališta, pješačke površine i sl.) u internom vlasništvu odnosno postoje pješačke površine koje se nalaze neposredno uz objekte tvrtki i  ustanova, obvezni su u vrijeme pojave pothlađenosti kolnika i stvaranja poledice, padanja ledenih  kiša i snježnih oborina, vršiti i organizirati posipanje, održavanje i čišćenje navedenih površina vlastitim sredstvima i radnicima.

2. Tvrtke i ustanove također su u obvezi vršiti održavanje i čišćenje stepenica, ulaza u poslovne prostore, kao i uklanjanje leda i snijega s krovova zgrada, kada postoji mogućnost da se odroni i ugrozi sigurnost prolaznika.

3. Prometne površine gdje postoje uređaji za odvodnju, za vrijeme pojave pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, te padanja ledenih kiša, treba posipati isključivo industrijskom soli do temperature – 8C.

Nakon pada temperature ispod  – 8C može se vršiti posipanje kamenim agregatom zbog nedjelotvornosti industrijske soli.

4. Ukoliko nositelji obveza navedenih u ovom Naputku ne izvrše iste, Komunalno redarstvo grada Karlovca će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak, te pokrenuti prekršajni postupak.

PRIOPĆENJE ZA GRADSKE ČETVRTI I MJESNE ODBORE

Upravni odjel komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje i promet Grada Karlovca na temelju Odluke o komunalnom redu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 6/19) izdaje

P R I O P Ć E N J E

Obavještavamo Vas, da će se putem Web stranice Grada objaviti priopćenje, po kojem su građani kao vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, vlasnici kioska kao i pokretnih naprava u vrijeme zimskih uvjeta obvezni organizirati i vršiti posipavanje, održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata.

Gore navedeni obvezni su održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, kao i uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih odrona.

Pored toga izdan je i naputak tvrtkama i ustanovama u svezi ponašanja istih za vrijeme zimskih uvjeta ukoliko imaju prometne površine (parkirališta, pješačke površine i sl.) u internom vlasništvu.

U skladu s prije navedenim obavještavamo Vas, da stanari zgrada s područja Vaše Gradske četvrti ili Mjesnog odbora, mogu organizirano preuzeti sol za posipavanje u tvrtki  “Zelenilo” d.o.o. iz Karlovca, Put Davorina Trstenjaka br. 6.

POGREB Skip to content